Doradztwo
w sprzedaży B2B

Czas skończyć z chaosem w działaniach zespołu sprzedaży. 

Sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. Prowadzimy projekty, w których zamieniamy cele na wyniki. Pracujemy ręka w rękę. Działamy ramię w ramię. Wspólnie gramy o wynik. Działamy na poziomie zarządczym i operacyjnym. Nie boimy się zakasać rękawów i zawalczyć razem o wynik. Pomagamy firmom B2B poprzez doradztwo w sprzedaży.

Potrzebujesz doradztwa w sprzedaży?

Wypełnij formularz. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą, aby omówić możliwości współpracy.

Jeśli te sytuacje nie są Ci obce ...

...jest wielce prawdopodobne, że jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Chcesz zamienić cele na wyniki?

Zostaw kontakt do siebie. Zadzwonimy, aby omówić możliwości współpracy.

Consulting sprzedaży

Mamy dla Ciebie kilka rozwiązań

Sprzedaż to często duże wyzwanie. Zarządzanie sprzedażą również. Nie wystarczy przeszkolić ludzi z negocjacji lub zamykania sprzedaży. Ba. Często tego typu szkolenia są nieskuteczne. Bo zespoły sprzedaży często leczą na podstawie błędnie postawionej diagnozy. Efekty? Pewnie się domyślasz.

Doradztwo w sprzedaży to nie szybkie rozwiązania. To nie jest droga na skróty.

Przygotowaliśmy kilka opcji współpracy w zakresie doradztwa sprzedażowego. Rzetelnej pracy. Rozsiądź się wygodnie w fotelu. Sprawdź, które z naszych propozycji są dla Ciebie. Ba! Sprawdź, czy w ogóle którekolwiek są.

Diagnostyka sprzedaży B2B

Doradztwo w sprzedaży zaczynam od analizy sytuacji. Analizujemy braki (luki) wewnątrz organizacji. Braki uniemożliwiające osiąganie przez firmy rezultatu. Braki spowalniające organizacje lub „wciskające” hamulec ręczny w rozwoju i skutecznym skalowaniu biznesu.

Rozmawiamy z zespołem, analizujemy dane, sprawdzamy narzędzia, weryfikujemy materiały, prowadzimy wywiady, robimy „tajemniczego klienta” i job shadowing. Robimy „zdjęcie z dnia”. Nie zgadujemy. Nie domyślamy się. Nie strzelamy w ciemno. Nazywamy i opisujemy stan faktyczny. Weryfikujemy problemy, które uniemożliwiają osiągnięcie rezultatu.

Przedstawiamy obszerny raport, który zawiera rekomendacje wdrożeniowe. Wskazujemy działania priorytetowe. Na tym etapie potwierdzamy możliwość osiągnięcia rezultatu projektowego lub go modyfikujemy w oparciu o zdobytą podczas diagnostyki wiedzę.

W ramach audytu działań sprzedażowych analizujemy i oceniamy:
- strategię sprzedaży (ICP, segmentację klientów, persony zakupowe, propozycję wartości do person),
- proces pozyskania nowego klienta,
- pracę z obecnymi klientami (proces Account Management),
- strukturę zespołu sales, dopasowanie do celów sprzedaży i efektywność czasu pracy zespołu sales,
- miary zespołu sales (cele, PIs, KPIs, konwersja na poszczególnych etapach procesu pozyskania klienta),
- wykorzystywane narzędzia, w tym CRM,
- istniejące praktyki zarządzania sprzedażą.

Kluczowe informacje
o diagnostyce

średni czas trwania audytu
od 2 do 10 dni
przygotowanie raportu
do 21 dni
zaangażowanie klienta
do 4 dni
model płatności
jednorazowy

Konsulting sprzedażowy B2B

W ramach doradztwa w sprzedaży prowadzimy konsulting. Jesteśmy wówczas w pełni skupieni na doskonaleniu jednego obszaru funkcjonalnego. Najczęściej to działania prospectingowe (generowanie nowych szans sprzedaży), poprawa efektywności na całym odcinku pozyskiwania klientów (proces sprzedaży) oraz praca na obecnych klientach (account management). 

Skupiamy się na poprawie wyniku na bardzo określonym odcinku. Ustalamy rezultat działań consultingowych. Poprawa konwersji z pre-call na spotkanie, wzrost wykonywanych aktywności sprzedażowych, poprawa jakości procesu kwalifikacji, zwiększenie konwersji na etapie prezentacji oferty. Wspólnie tworzymy narzędzia, dzięki którym w jednym obszarze zauważalne są zmiany. 

Ze wsparcia consultingowego korzystają najczęściej firmy, które potrzebują doraźnego wsparcia w wybranych działaniach sprzedażowych.

Tematy, w których najczęściej doradzamy klientom:
- ułożenie systemu zarządzania sprzedażą (kluczowe czynności managerskie, rutyny, narzędzia),
- przygotowanie / przegląd segmentacji i priorytetów klientów (nowych i obecnych),
- modyfikacja istniejących procesów pozyskania klienta oraz wyłonienie kluczowych czynności w obszarze pozyskania klienta,
- przygotowanie narzędzi do kluczowych czynności w procesie pozyskania klienta,
- wyłonienie / przegląd person zakupowych i przygotowanie propozycji wartości.
- stworzenie procesu pracy z obecnymi klientami (Account Management),
- projektowanie wskaźników efektywności,
- system wynagrodzeń i premiowania zespołu.

Doradztwo w sprzedaży B2B

Kluczowe informacje
o konsultingu

zaangażowanie konsultanta
2 - 4 dni w miesiącu
czas trwania współpracy
od 1 do 6 miesięcy
zaangażowanie klienta
pełne
model płatności
abonamentowy

Interim sales management B2B

Wspólnie z zespołem klienta projektujemy machinę sprzedaży. Określamy strategiczne kierunki. Opisujemy kluczowe procesy. Tworzymy niezbędne narzędzia. Wskazujemy potrzebne zasoby. Nasi doradcy są zaangażowani w projekt od początku do końca. Asystują i pracują z zespołem klienta ręka w rękę. Sprawiają, że wdrażane zmiany w zespole handlowym są wykonywane we właściwy sposób przez właściwych ludzi we właściwej kolejności. Pokazują, poprawiają, doskonalą. Do czasu, aż cele zamienią na wynik.

Doradztwo w sprzedaży pod postacią interim sales management najczęściej prowadzimy w dojrzałych organizacjach lub w firmach, które doszły do wniosku, że bez ułożonych procesów i bez profesjonalizacji działań zespołów sprzedaży nie osiągną zamierzonych rezultatów. Współpracę interim management proponujemy w modelu rozliczeniowym success fee. Jesteśmy skłonni zamrozić część wynagrodzenia i przyjąć je dopiero po osiągnięciu wyników. Brzmi ciekawie?

W ramach współpracy interim managementowej nasz konsultant:
- koordynuje wdrożenie zmian i usprawnień ukierunkowanych na osiągnięcie zakładanych wyników,
- angażuje się we współpracę na każdym poziomie – pracuje zarówno z szefem sprzedaży, zespołem, jak i osobami zarządzającymi,
- wykorzystuje najlepsze praktyki i narzędzia do osiągnięcia rezultatów – job shadowing, consulting, warsztaty, on the job training,
- uwalnia czas zespołu sprzedaży (zmiana podziału pracy, automatyzacja, modyfikacja struktur zespołu),
- pracuje na rzecz klienta – wypracowuje narzędzia, przygotowuje się do spotkań, analizuje dane, koordynuje wdrożenie najlepszych praktyk.

Consulting sprzedażowy

Kluczowe informacje
o interim management

zaangażowanie konsultanta
4 - 8 dni w miesiącu
czas trwania współpracy
od 6 do 18 miesięcy
zaangażowanie klienta
niepełne
model płatności
abonament & success fee

Dlaczego warto działać z nami w ramach doradztwa sprzedaży?

Nasz zespół zasilają osoby z dużym doświadczeniem sprzedażowym i zarządczym. Wiemy, że tak mówią wszyscy, ale my mówimy bardzo poważnie!

Od pierwszej minuty współpracy. Nie mamy na myśli „5” na ankiecie satysfakcji. Mamy na myśli mierzalny i konkretny rezultat. Taki jak choćby wzrost sprzedaży o 40% rok do roku, pozyskanie 50 nowych klientów w ciągu 12 miesięcy.

Nie lubimy miękkiej gry. Konsultanckiego „to zależy”. Udzielania informacji zwrotnej „na kanapkę”. Hołdujemy zasadzie partnerskiej relacji. Dobrej intencji. Jesteśmy od roboty, często brudnej roboty. Nie boimy się jej wykonywać.

Zajmujemy się wsparciem firm działających w modelu B2B oraz B2B2C. Wąska specjalizacja pozwala nam lepiej rozumieć biznesy naszych klientów oraz czerpać doświadczenia z realizacji podobnych projektów w innych branżach. 

Sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć

Rekomendacje

Liczne rekomendacje właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży i marketingu potwierdzają naszą skuteczność.

Przeczytaj wybrane rekomendacje, które otrzymaliśmy.

Zaufali nam

Gotowy na kolejny krok? Porozmawiajmy!

Często zadawane pytania

Nasz zespół zasilają osoby z dużym doświadczeniem sprzedażowym i zarządczym. Nasi konsultanci mają średnio 20 lat doświadczenia w sprzedaży. Nie zatrudniamy juniorów. Pracują u nas praktycy biznesu, sprzedaży i marketingu. Robimy to, na czym się znamy i co daje wyniki.

Doradztwo w sprzedaży to nie szybkie rozwiązania. To nie jest droga na skróty. Przygotowaliśmy 3 opcje współpracy: diagnostykę, consulting, interim management. Każde z tych rozwiązań wymaga innego podejścia i innego czasu. Zachęcamy do zapoznania się z opisem naszych usług lub skontaktowaniem się bezpośrednio z nami. 

Zaczynamy od rozmowy o celach. Chcemy dowiedzieć się, co chcesz osiągnąć. Diagnozujemy również Twoją obecną sytuację. Przeprowadzamy analizę i rozmawiamy z zespołem. Dzięki temu będziemy mogli nazwać wprost, czego Ci brakuje, aby osiągnąć wyniki.

Powiemy wprost: za dużo czynników wpływa na cenę, by móc jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To zależy od usługi, którą wybierzesz i zakresu prac. To zależy od wyzwań, które stoją przed Tobą i Twoim zespołem. Porozmawiajmy najpierw o tym, co w Twoim przypadku blokuje osiągnięcie sukcesu w sprzedaży.

Tak, współpracujemy z małymi firmami, których celem jest wzrost przychodów i rozwój przedsiębiorstwa. Pracujemy z właścicielami, którzy chcą zbudować skuteczy zespoł sprzedaży i mają przed sobą jeszcze wiele wyzwań np. zrekrutowanie szefa sprzedaży, stworzenie procesów. Nie musisz prowadzić dużej firmy, by z nami współpracować.