Wdrożenia

Prowadzimy projekty wdrożeniowe, w których zamieniamy cele na wyniki. Tworzymy machinę sprzedaży i wprowadzamy ją w ruch. Pracujemy ręka w rękę z klientami. Wspólnie gramy o wynik. Działamy na poziomie zarządczym i operacyjnym w obszarze sprzedaży i marketingu. Głównie B2B.

Wdrożenie to bardzo głębokie zanurzenie w organizację. To wymagająca i trudna praca. Dla naszego zespołu i zespołu klienta. Nie boimy się zakasać rękawów i zawalczyć razem o wynik. U jednych celem jest wzrost sprzedaży, u drugich – wzrost rentowności, u jeszcze innych – wygenerowanie określonej sprzedaży na obecnych klientach. W każdym przypadku bierzemy współodpowiedzialność za wprowadzane zmiany. Nie boimy się obniżyć naszego wynagrodzenia w zamian za success fee. 

Wdrożenia w sprzedaży i marketingu – usługi wdrożeniowe i consultingowe

Zamieniamy cele na wyniki w dwóch modelach

1. Model wdrożeniowy. 
W tego typu projektach:

2. Model consultingowy. 
W tego typu projektach:

Jak wygląda proces budowania machiny sprzedaży?

USTALENIE REZULTATÓW PROJEKTOWYCH

Podczas pierwszego spotkania ustalamy z klientem wynik, jaki wspólnie chcemy osiągnąć. Najczęściej to wzrost sprzedaży rok do roku, wzrost marży, pozyskanie określonej liczby nowych klientów, procentowy wzrost w pracy na bazie obecnych klientów.

DIAGNOSTYKA [4-10 dni]

Zaczynamy od analizy sytuacji w obszarach marketingu i sprzedaży. Rozmawiamy z zespołami, analizujemy dane, sprawdzamy narzędzia, weryfikujemy komunikaty, prowadzimy wywiady, robimy „tajemniczego klienta” i job shadowing. Robimy „zdjęcie z dnia”. Nie zgadujemy. Nie domyślamy się. Nie strzelamy w ciemno. Nazywamy i opisujemy stan faktyczny. Weryfikujemy problemy, które uniemożliwiają osiągnięcie rezultatu.  

RAPORT [do 14 dni]

Przedstawiamy obszerny raport razem z rekomendacjami wdrożeniowymi. Wskazujemy działania priorytetowe. Na tym etapie potwierdzamy możliwość osiągnięcia rezultatu projektowego lub go modyfikujemy w oparciu o zdobytą podczas diagnostyki wiedzę.

PRZYGOTOWANIE MACHINY [4-8 tygodni]

Wdrożenie rozpoczynamy od wspólnego opracowania machiny marketingowo–sprzedażowej – opisu procesów, narzędzi i zasobów niezbędnych do osiągnięcia zakładanego wyniku. Wiele narzędzi wypracowujemy wspólnie z klientem. Na tym etapie przedstawiamy również szczegółowy plan wdrożenia.

WDROŻENIE [12-24 miesiące]

Pracujemy z klientami najczęściej od 4 do 6 dni w miesiącu. Działamy zarówno na poziomie operacyjnym (sprzedaż, marketing) i zarządczym. Wspólnie z klientami przygotowujemy procesy i narzędzia. Następnie je wdrażamy. Czuwamy, by właściwe zadania były wykonywane we właściwy sposób przez właściwe osoby. Pokazujemy, poprawiamy, doskonalimy. Do czasu, aż cele zamienimy na wynik.

Dlaczego warto poprowadzić projekt wdrożeniowy z 321 GROW?

Nasz zespół zasilają osoby z dużym doświadczeniem sprzedażowym i zarządczym. Wiemy, że tak mówią wszyscy, ale my mówimy bardzo poważnie!

Od pierwszej minuty współpracy. Nie mamy na myśli „5” na ankiecie satysfakcji. Mamy na myśli mierzalny i konkretny rezultat. Taki jak choćby wzrost sprzedaży o 40% rok do roku, pozyskanie 50 nowych klientów w ciągu 12 miesięcy.

Nie lubimy miękkiej gry. Konsultanckiego „to zależy”. Udzielania informacji zwrotnej „na kanapkę”. Hołdujemy zasadzie partnerskiej relacji. Dobrej intencji. Jesteśmy od roboty, często brudnej roboty. Nie boimy się jej wykonywać.

W wielu scenariuszach zmniejszamy nasze wynagrodzenie nawet o 50%. W wybranych scenariuszach jesteśmy gotowi obniżyć wynagrodzenie do 0. Oczekując znaczącej premii za wynik. Dlaczego? Bo nie jesteśmy od tego, by wystawiać wyłącznie faktury i umywać ręce od odpowiedzialności.

Sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć

Rekomendacje

Liczne rekomendacje właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży i marketingu potwierdzają naszą skuteczność.

Przeczytaj wybrane rekomendacje, które otrzymaliśmy.

Zaufali nam

Gotowy na kolejny krok? Porozmawiajmy!