Wdrożenia

Projekty wdrożeniowe to bezpośrednia praca naszych ekspertów z klientem nad osiągnięciem rezultatu. Najczęściej rezultat, jaki ustalamy z klientem, to wzrost sprzedaży, wzrost rentowności, pozyskanie określonej liczby nowych klientów, wzrost sprzedaży na obecnych klientach, nowa sprzedaż na nowych rynkach.

Pracujemy na poziomie zarządczym i operacyjnym (sprzedaż, marketing). Bardzo często na zasadzie odpowiedzialności za wynik. Wdrożenie to bardzo głębokie zanurzenie w organizację. To wymagająca i trudna praca. Dla naszego zespołu i zespołu klienta. Wdrożenia prowadzimy zarówno w dojrzałych organizacjach, jak i startujących projektach.

Prowadzimy dwa rodzaje wdrożeń

1. Projekt wdrożeniowy z określonym rezultatem finansowym. 
W tego typu projektach:

2. Consulting z określonym rezultatem. 
W tego typu projektach:

Projekty wdrożeniowe najczęściej prowadzimy w dojrzałych organizacjach lub w firmach, które doszły do wniosku, że bez ułożonych procesów i bez profesjonalizacji działań zespołów sprzedaży nie osiągną zamierzonych rezultatów. W projektach wdrożeniowych pracujemy z firmami rodzinnymi, produkcyjnymi (różne branże) oraz technologicznymi.

Projekty consultingowe prowadzimy bardzo często z korporacjami, które chcą doskonalić jeden obszar funkcjonalny w organizacji. Najczęściej to działania prospectingowe (generowanie nowych szans sprzedaży), poprawa efektywności na całym odcinku pozyskiwania klientów oraz praca na obecnych klientach (account management).

Niezależnie, czy prowadzimy 12-miesięczny projekt wdrożeniowy, czy 3-miesięczny projekt consultingowy pracujemy w duchu rezultatu. Dlaczego? Bo uwielbiamy zamieniać CELE naszych klientów na konkretne i oczekiwane przez nich WYNIKI.

Jak wygląda proces pracy z klientami?

USTALENIE REZULTATÓW PROJEKTOWYCH

Podczas pierwszego spotkania ustalamy z klientem rezultat, jaki wspólnie chcemy osiągnąć. Najczęściej to wzrost sprzedaży rok do roku, wzrost marży, pozyskanie określonej liczby nowych klientów, procentowy wzrost w pracy na bazie obecnych klientów.

DIAGNOSTYKA 

Podczas pierwszego etapu we współpracy z zarządem oraz zespołem sprzedaży i marketingu, nazywamy i opisujemy stan faktyczny. Weryfikujemy problemy, które uniemożliwiają osiągnięcie rezultatu. Robimy „zdjęcie z dnia”. Przedstawiamy obszerny raport razem z rekomendacjami wdrożeniowymi. Na tym etapie potwierdzamy możliwość osiągnięcia rezultatu projektowego lub go modyfikujemy w oparciu o zdobytą podczas diagnostyki wiedzę.

PRZYGOTOWANIE MACHINY [dotyczy projektów wdrożeniowych]

Wdrożenie rozpoczynamy od wspólnego opracowania machiny marketingowo–sprzedażową – opisu procesów, narzędzi i zasobów niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Wiele narzędzi wypracowujemy wspólnie z klientem. Na tym etapie przedstawiamy również szczegółowy plan wdrożenia. 

WDROŻENIE 

Pracujemy z klientami najczęściej od 4 do 6 dni (projekty wdrożeniowe) i 2 dni w miesiącu (projekty consultingowe). Pracujemy zarówno na poziomie operacyjnym (sprzedaż, marketing) i zarządczym. Wspólnie z klientami przygotowujemy procesy i narzędzia niezbędne do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Następnie je wdrażamy. Razem z klientem.

Dlaczego warto poprowadzić projekt wdrożeniowy z 321 GROW?

Nasz zespół zasilają osoby z dużym doświadczeniem sprzedażowym i zarządczym. Wiemy, że tak mówią wszyscy, ale my mówimy bardzo poważnie!

Od pierwszej minuty współpracy. Nie mamy na myśli „5” na ankiecie satysfakcji. Mamy na myśli mierzalny i konkretny rezultat. Taki jak choćby wzrost sprzedaży o 40% rok do roku, pozyskanie 50 nowych klientów w ciągu 12 miesięcy.

Nie lubimy miękkiej gry. Konsultanckiego „to zależy”. Udzielania informacji zwrotnej „na kanapkę”. Hołdujemy zasadzie partnerskiej relacji. Dobrej intencji. Prowadząc projekt zawsze towarzyszy nam myśl. Jesteśmy od roboty, często brudnej roboty. Nie boimy się jej wykonywać.

W wielu scenariuszach obniżamy nasze wynagrodzenie o 50%. W wybranych scenariuszach jesteśmy gotowi obniżyć wynagrodzenie do 0. Oczekując znaczącej premii za wynik. Dlaczego? Bo nie jesteśmy od tego, by wystawiać wyłącznie faktury. Umywając ręce od odpowiedzialności.

Sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć

Rekomendacje

Liczne rekomendacje właścicieli firm, dyrektorów sprzedaży i marketingu potwierdzają naszą skuteczność.

Przeczytaj wybrane rekomendacje, które otrzymaliśmy.

Zaufali nam

Gotowy na kolejny krok? Porozmawiajmy!