Niska marża w sprzedaży B2B - jak ją zwiększyć

Jak zwiększyć marżę w sprzedaży B2B

W świecie sprzedaży business-to-business (B2B) marże zysku mają fundamentalne znaczenie w osiągnięciu sukcesu. Jednak świat sprzedaży B2B jest często naznaczony intensywną konkurencją, presją cenową i złożoną dynamiką rynku, co może skutkować niskimi marżami dla firm. Zrozumienie czynników przyczyniających się do niskich marż i zbadanie strategii przezwyciężenia tego wyzwania ma kluczowe znaczenie dla firm dążących do rozwoju na rynku sprzedaży B2B. 

Niniejszy artykuł zagłębia się w sferę niskich marż w sprzedaży B2B, wskazując różne czynniki wpływające na to zjawisko oraz strategie optymalizacji marży. Jeśli masz poczucie, że twój zysk mógłby być wyższy, gdyby tylko marża była wyższa, to ten artykuł jest wart twojej uwagi. 

Niskie marże w sprzedaży B2B

Sprzedaż B2B, czyli sprzedaż między przedsiębiorstwami, obejmuje transakcje między firmami, a nie między firmą a indywidualnymi konsumentami. Sprzedaż ta może być złożona, obejmując negocjacje, umowy i długoterminowe relacje, i długa – procesy sprzedaży w B2B potrafią trwać kilka miesięcy a nawet lat.

Niskie marże w sprzedaży B2B odnoszą się do sytuacji, w których procent zysku z każdej sprzedaży jest stosunkowo niewielki. Innymi słowy, różnica między kosztem sprzedanych towarów a ceną sprzedaży jest niewielka, pozostawiając niewiele miejsca na znaczący zysk. Niskie marże mogą stanowić wyzwanie dla firm, ponieważ wpływają na ogólną rentowność, przepływy pieniężne i zdolność do inwestowania w możliwości rozwoju.

Czynniki wpływające na niskie marże w sprzedaży B2B

Zwiększona konkurencja i presja cenowa

Jednym z głównych czynników wpływających na niskie marże w sprzedaży B2B jest zwiększona konkurencja między firmami. Przy większej liczbie graczy na rynku oferujących podobne produkty lub usługi, klienci mają więcej opcji. Zwiększa to presję cenową, ponieważ firmy starają się oferować konkurencyjne ceny, aby zdobyć kontrakty. Wojny cenowe mogą obniżyć marże zysku, ostatecznie wpływając na wyniki finansowe.

Globalizacja i dynamika rynku

Globalizacja zwiększyła możliwości dotarcia do klientów na całym świecie. Chociaż otwiera to nowe rynki, naraża również firmy na zwiększoną konkurencję zarówno ze strony krajowych, jak i międzynarodowych graczy. Dynamika rynku, taka jak wahania kursów walut i zmiany geopolityczne, może dodatkowo wpływać na rentowność. Bycie na bieżąco z tymi czynnikami ma kluczowe znaczenie dla firm, aby dostosować swoje strategie cenowe i utrzymać zdrowe marże.

Zmieniające się oczekiwania klientów i ich zachowania zakupowe

Oczekiwania klientów i ich zachowania zakupowe stale ewoluują. W erze cyfrowej kupujący mają dostęp do obszernych informacji i mogą porównywać ceny i recenzje za pomocą kilku kliknięć. Ta przejrzystość wywiera presję na firmy, aby oferowały konkurencyjne ceny, jednocześnie dostarczając wartość. Ponadto klienci coraz częściej poszukują spersonalizowanych rozwiązań i usług o wartości dodanej, które mogą nadwyrężyć marże, jeśli nie zostaną odpowiednio uwzględnione w modelach cenowych.

Jak obronić marżę w sprzedaży B2B

Analiza konkurencyjnych strategii cenowych

Aby poradzić sobie z niskimi marżami w sprzedaży B2B, niezbędna jest analiza konkurencyjnych strategii cenowych. Wiąże się to z badaniem podejść cenowych kluczowych konkurentów i oceną, jak kształtują się twoje ceny. Zrozumienie akceptowalnego zakresu cen na rynku może pomóc firmom w skutecznym pozycjonowaniu się przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności. Równoważenie konkurencyjnych cen z unikalnymi propozycjami wartości może ci przewagę na rynku.

Ocena sił rynkowych wpływających na marże

Siły rynkowe, takie jak podaż i popyt, mogą znacząco wpływać na poziomy marż w sprzedaży B2B. Baczne obserwowanie tych sił pozwala firmom odpowiednio dostosować strategie cenowe.

Na przykład w okresach wysokiego popytu firmy mogą mieć większą możliwość podnoszenia cen, podczas gdy w okresie spowolnienia gospodarczego konieczne może być obniżenie cen w celu stymulowania sprzedaży.

Oceniając dynamikę rynku, możesz proaktywnie dostosowywać się i optymalizować marże.

Negocjacje warunków sprzedaży 

Negocjacje odgrywają istotną rolę w sprzedaży B2B i mogą wpływać na marże. Stosując skuteczne techniki negocjacyjne, firmy mogą zapewnić sobie korzystniejsze warunki cenowe. Może to obejmować ustalenie jasnych celów, zbadanie potrzeb drugiej strony i znalezienie wzajemnie korzystnych rozwiązań. Umiejętne negocjacje pomogą ci znaleźć równowagę między konkurencyjnymi cenami a zachowaniem marż. Negocjuj ceny zarówno z dostawcami surowców i/lub produktów, jak i klientami – stara zasada mówi, że w handlu chodzi o to, aby tanio kupić, drogo sprzedać. 

Optymalizacja warunków umowy 

Warunki umowy odgrywają znaczącą rolę w optymalizacji marży. Starannie analizując i negocjując warunki umów, firmy mogą zidentyfikować możliwości zwiększenia marż. Może to obejmować:

  • strukturyzację cen w oparciu o zobowiązania ilościowe, w tym klauzule dotyczące eskalacji cen
  • oferowanie rozwiązań pakietowych w celu maksymalizacji wartości.

Optymalizacja warunków umów pozwala firmom chronić marże i utrzymywać rentowność przez cały okres trwania relacji z klientami.

Strategie zwiększania marż w sprzedaży B2B

Sprzedaż oparta na wartości i zróżnicowanie

Jeśli chodzi o sprzedaż B2B, jedną z najskuteczniejszych strategii zwiększania marż jest sprzedaż oparta na wartości. Zamiast skupiać się wyłącznie na cenie, przenieś rozmowę na unikalną wartość, jaką oferuje twój produkt lub usługa. Podkreśl konkretne korzyści i zalety, które odróżniają cię od konkurencji. Pozycjonując się jako wartościowe rozwiązanie, możesz uzasadnić wyższe ceny i poprawić marże zysku. Zamiast bronić ceny, skup się na pokazaniu wartości twojego rozwiązania. 

Jak potwierdzają badania, konkurencja cenowa to najczęstsze wyzwanie w sprzedaży.

Upselling & cross-selling w B2B

Nie zostawiaj pieniędzy na stole! Upselling i cross-selling mogą być potężnymi narzędziami do zwiększania marż. Po nawiązaniu silnej relacji z klientem, zidentyfikuj możliwości oferowania dodatkowych produktów lub usług, które uzupełniają jego dotychczasowe zakupy. Nie tylko zwiększa to wartość dodaną dla klienta, ale także zwiększa przychody i marżę na sprzedaż (rozwijanie obecnej bazy klientów jest znacznie tańsze i bardziej opłacalne niż pozyskiwanie nowych klientów). 

Strategie łączenia produktów i usług

Innym skutecznym sposobem na zwiększenie marży jest łączenie produktów i usług. Łącząc uzupełniające się oferty w jeden pakiet, można stworzyć bardziej atrakcyjne i kompleksowe rozwiązanie dla swoich klientów. Nie tylko zwiększa to postrzeganą wartość, ale także pozwala na naliczanie wyższych cen za pakiet, co prowadzi do poprawy marż.

Narzędzia do poprawy wartości marży

CRM i systemy automatyzacji sprzedaży

W erze cyfrowej wykorzystanie technologii jest niezbędne do poprawy marży w sprzedaży B2B. Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) i automatyzacji sprzedaży mogą pomóc usprawnić procesy sprzedaży, zarządzać danymi klientów i identyfikować możliwości optymalizacji marży.

Narzędzia te umożliwiają lepszą organizację i wydajność, pozwalając skupić się na budowaniu wartościowych relacji i zamykaniu transakcji. 

Oprogramowanie do optymalizacji cen

Ustalanie cen może wpłynąć na marże lub je zepsuć. Korzystanie z oprogramowania do optymalizacji cen może pomóc w określeniu optymalnych punktów cenowych dla produktów lub usług w oparciu o:

  • dynamikę rynku,
  • analizę konkurencji,
  • popyt klientów.

Dzięki strategicznemu ustalaniu cen można zmaksymalizować marże, pozostając konkurencyjnym na rynku.

Narzędzia do analizy danych i badania rynku

Dane to nowe złoto, a ich wykorzystanie może dostarczyć cennych informacji w celu poprawy marży. Inwestowanie w narzędzia do analizy danych i badania rynku pozwala gromadzić dane na temat zachowań klientów, trendów rynkowych i strategii konkurencji. Uzbrojony w te informacje, możesz podejmować decyzje oparte na danych, które optymalizują marże i napędzają rozwój twojej firmy.

Monitorowanie marż w sprzedaży B2B

Marża brutto i marża zysku netto

Monitorowanie marży brutto i marży zysku netto ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia kondycji firmy. Marża brutto mierzy procent przychodów pozostałych po odjęciu kosztów sprzedanych towarów, podczas gdy marża zysku netto wskazuje procent przychodów pozostałych po odjęciu wszystkich wydatków, w tym kosztów operacyjnych i podatków. Uważne śledzenie tych wskaźników pomaga śledzić i poprawiać marże w czasie.

Wartość klienta i średnia wielkość transakcji

Customer Lifetime Value (CLV) i średnia wielkość transakcji są wskaźnikami długoterminowej wartości i rentowności klientów.

Zwiększając CLV poprzez cross-selling, upselling i poprawę satysfakcji klienta, można zwiększyć marże w całym cyklu życia klienta.

Podobnie, skupienie się na zwiększeniu średniej wielkości transakcji może mieć znaczący wpływ na ogólną marżę.

Współczynniki konwersji sprzedaży oraz analiza wygranych i przegranych

Monitorowanie współczynników konwersji sprzedaży i przeprowadzanie analizy wygranych i przegranych może dostarczyć cennych informacji na temat procesu sprzedaży i wydajności marży. Identyfikując obszary, w których możesz tracić transakcje lub nie radzić sobie z konwersją potencjalnych klientów, możesz wprowadzić niezbędne ulepszenia, aby zwiększyć współczynniki konwersji i ostatecznie zwiększyć marże.

Jeśli twoja firma zmaga się z niską marżą w sprzedaży B2B, doskonale wiesz, że nie wystarczy po prostu podnieść cen. Poprawa marży powinna być wynikiem przemyślanych działań – od analizy konkurencji przez opracowanie polityki cenowej po wypracowanie propozycji wartości. Jednak monitorując kluczowe wskaźniki dotyczące marżowości, jesteś w stanie opracować strategię sprzedaży, która będzie generować coraz większe zyski organizacji.

Potrzebujesz wsparcia w rozwoju biznesu?

ZAPISZ SIĘ na bezpłatną konsultację z Agnieszką!

Udostępnij:

Jeśli tematy o których piszemy są dla Ciebie interesujące, dołącz do naszej listy mailingowej.

Mogą Cię zainteresować: