Niska konwersja w sprzedaży B2B - jak ją poprawić

Jak poprawić niską konwersję w sprzedaży B2B

W wysoce konkurencyjnej sferze sprzedaży B2B przekształcanie potencjalnych klientów w klientów jest często złożonym i trudnym procesem. Jednakże, gdy firmy doświadczają stale niskich współczynników konwersji, kluczowe staje się zidentyfikowanie i zajęcie się podstawowymi kwestiami w celu optymalizacji wyników sprzedaży. 

Niniejszy artykuł ma na celu zagłębienie się w różne czynniki, które przyczyniają się do niskich współczynników konwersji w sprzedaży B2B oraz dostarczenie wskazówek i strategii pozwalających sprostać tym wyzwaniom.

Dzięki zrozumieniu podstawowych przyczyn i wdrożeniu skutecznych rozwiązań, będziesz mógł poprawić swoje współczynniki konwersji, zwiększyć przychody i osiągnąć pożądany wzrost.

Znaczenie współczynnika konwersji w sprzedaży B2B 

W świecie sprzedaży B2B współczynnik konwersji ma kluczowe znaczenie. Stanowi on odsetek potencjalnych klientów, którzy podejmują pożądane działania, takie jak dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się w usłudze. Wysoki współczynnik konwersji wskazuje, że wysiłki sprzedażowe są skuteczne, co prowadzi do wzrostu przychodów i sukcesu biznesowego. Jednak niski współczynnik konwersji może być frustrujący i negatywnie wpływać na wyniki finansowe. Zrozumienie wyzwań stojących za niskimi współczynnikami konwersji może pomóc w opracowaniu strategii poprawy wyników sprzedaży B2B. Przeczytaj również, jak mierzyć wyniki sprzedaży.

Z czego wynika niski współczynnik konwersji

Istnieje kilka czynników, które mogą przyczyniać się do niskich współczynników konwersji w sprzedaży B2B. Wyzwania te często wynikają z:

 • nieskutecznego generowania i kwalifikowania leadów,
 • braku zrozumienia grupy docelowej i persony kupującego,
 • nieodpowiedniej propozycji wartości i przekazu.

Identyfikując i rozwiązując te problemy, można poprawić współczynniki konwersji i zwiększyć ogólną wydajność sprzedaży. Zrozumienie tych czynników pomoże ci zwiększyć konwersję.

Nieskuteczne generowanie i kwalifikowanie leadów

Jedną z głównych przyczyn niskich współczynników konwersji w sprzedaży B2B jest nieskuteczne generowanie i kwalifikowanie leadów. Jeśli nie przyciągasz odpowiednich potencjalnych klientów lub jeśli nie są oni odpowiednio zakwalifikowani, będziesz miał trudności z przekształceniem ich w klientów. Ważne jest, aby zainwestować czas i zasoby w opracowanie ukierunkowanych strategii generowania leadów i wdrożenie skutecznych procesów kwalifikacji leadów, aby upewnić się, że koncentrujesz swoje wysiłki sprzedażowe na wysokiej jakości potencjalnych klientach. Tu strategia „wszyscy są naszymi klientami” zdecydowanie nie sprawdzi się.

 • Przeczytaj, jak zdefiniować grupę docelową w artykule.

Brak zrozumienia grupy docelowej i persony kupującego

Kolejnym czynnikiem, który może wpływać na współczynnik konwersji, jest brak zrozumienia grupy docelowej i persony kupującego. Jeśli nie wiesz, kto jest twoim idealnym klientem, dostosowanie komunikatów i propozycji wartości do jego potrzeb staje się wyzwaniem. Poświęć trochę czasu na analizę grupy docelowej, zbadaj ich bolączki i motywacje oraz stwórz szczegółowe persony zakupowe. Wiedza ta pozwoli ci stworzyć atrakcyjne strategie marketingowe i sprzedażowe, które będą rezonować z docelowymi odbiorcami i zwiększą współczynniki konwersji. Pamiętaj, że zrozumienie grupy docelowej to proces ciągły. Dlatego ważne jest, aby Twoje działania były elastyczne i dostoswane do zmienniających sie warunków. Dzięki temu będziesz w stanie uzyskać wyższy współczynnik konwersji sprzedaży.

Nieodpowiednia propozycja wartości 

Popraw wartość współczynnika konwersji poprzez zadbanie o odpowiednią propozycję wartości. Opracuj ją rzetelnie, ponieważ propozycja wartości i właściwa argumentacja odgrywają kluczową rolę w przekonywaniu potencjalnych klientów do wyboru produktów lub usług. Jeśli twoja propozycja wartości jest niejasna lub twój przekaz nie przekazuje korzyści płynących z twojej oferty, potencjalni klienci prawdopodobnie poszukają gdzie indziej. Przeprowadź dokładną ocenę swojej propozycji wartości i komunikatów, aby upewnić się, że skutecznie odnoszą się one do bolączek docelowych odbiorców i podkreślają wyjątkową wartość, jaką wnosisz. Tworząc atrakcyjne komunikaty, możesz przyciągnąć potencjalnych klientów i poprawić współczynniki konwersji.

Kluczowe sposoby poprawy konwersji w sprzedaży   

Definiowanie i udoskonalanie grupy docelowej

Aby poprawić współczynniki konwersji, konieczne jest zdefiniowanie i dopracowanie grupy docelowej. Jasno określ branże, wielkość firmy i konkretne cechy, które są zgodne z twoimi produktami lub usługami. Zawężając grupę docelową, możesz tworzyć ukierunkowane kampanie marketingowe, które rezonują z potencjalnymi klientami, zwiększając prawdopodobieństwo konwersji. Tu obowiązuje zasada: „im szerzej, tym gorzej i drożej”.

Tworzenie dokładnych i szczegółowych person zakupowych

Oprócz zrozumienia grupy docelowej, kluczowe znaczenie ma opracowanie dokładnych i szczegółowych person zakupowych. Osoby kupujące reprezentują fikcyjne osoby, które uosabiają cechy i zachowania typowych klientów.

Tworząc persony, które odzwierciedlają motywacje, wyzwania i preferencje docelowych odbiorców, można dostosować strategie marketingowe i sprzedażowe do ich konkretnych potrzeb, co ostatecznie prowadzi do wyższych współczynników konwersji.

Dostosowanie strategii marketingowych i sprzedażowych do grupy docelowej

Aby poprawić współczynniki konwersji, ważne jest, aby dostosować strategie marketingowe i sprzedażowe do docelowych odbiorców i person kupujących. Upewnij się, że twoje komunikaty, treści i techniki sprzedaży są spójne i dostosowane do punktów bólu i motywacji twoich idealnych klientów. Dostosowując te strategie, tworzysz płynną podróż klienta, która buduje zaufanie i zwiększa prawdopodobieństwo konwersji. Spięcie działań i komunikacji na całym procesie marketingowo-sprzedażowym (czyli ścieżce zakupowej klienta) jest kluczowe. 

 • Przeczytaj, jak stworzyć strategię sprzedaży B2B w artykule.

Ocena struktury i wydajności procesu sprzedaży

Dobrze zdefiniowany lejek sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla napędzania konwersji. Oceń swój lejek sprzedaży, aby zidentyfikować wszelkie wąskie gardła lub nieefektywności, które mogą obniżać współczynniki konwersji. Usprawnij proces, usuń wszelkie niepotrzebne kroki i zapewnij płynne przejście z jednego etapu do drugiego. Optymalizując lejek sprzedaży, możesz poprawić ogólny współczynnik konwersji. Rozłożenie procesu sprzedaży na części pierwsze i zmapowanie wąskich gardeł to niełatwa, ale turbo istotna kwestia w B2B. Upewnij się, że twój proces sprzedaży nie przeszkadza twoim idealnym klientom kupować od ciebie.

Poprawa technik pozyskiwania leadów

Pielęgnowanie leadów jest istotnym aspektem sprzedaży B2B. Jeśli nie dbasz skutecznie o swoich potencjalnych klientów, mogą oni stracić zainteresowanie lub wybrać konkurencję. Ulepsz swoje techniki dbania o leady, dostarczając wartościowe treści, spersonalizowaną komunikację i terminowe działania (działaj szybko i na czas – klienci to docenią!). Budując relacje i odpowiadając na konkretne potrzeby potencjalnych klientów, możesz zwiększyć ich zaufanie do marki i poprawić współczynniki konwersji. 

 • O technikach sprzedaży i sposobach na lepszą sprzedaż – przeczytaj tutaj.

Wdrożenie priorytetyzacji leadów

Lead scoring i segmentacja pozwalają na ustalenie priorytetów i dostosowanie działań sprzedażowych w oparciu o zainteresowania i zachowania potencjalnych klientów. Wdrożenie skutecznego systemu oceny potencjalnych klientów pozwoli ci zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają konwersji. Segmentuj swoich potencjalnych klientów w oparciu o branżę, wielkość firmy lub inne istotne kryteria, aby zapewnić dostarczanie ukierunkowanych i spersonalizowanych wiadomości. Strategie te pomogą zoptymalizować współczynniki konwersji, koncentrując wysiłki na potencjalnych klientach o największym potencjale.

Usuwanie wąskich gardeł (współ)pracy na leadach

Komunikacja jest siłą napędową każdego udanego procesu sprzedaży B2B. Jednak niewłaściwa komunikacja i nieefektywność mogą prowadzić do utraty szans i niskich współczynników konwersji. Aby rozwiązać te kwestie, konieczne jest usprawnienie komunikacji wewnętrznej i współpracy w zespole sprzedaży. Wspierając otwarte linie komunikacji i zachęcając do pracy zespołowej, przedstawiciele handlowi mogą lepiej dostosować swoje wysiłki i pracować na rzecz wspólnego celu.

Kolejnym ważnym aspektem jest poprawa dostosowania zespołu sprzedaży do działań marketingowych.

Kiedy marketing i sprzedaż pracują ramię w ramię, zapewnia to płynne przejście od generowania leadów do konwersji.

Dzięki informowaniu zespołu sprzedaży o kampaniach marketingowych i dostarczaniu im niezbędnych narzędzi i zasobów, szanse na przekształcenie potencjalnych klientów w klientów znacznie wzrastają.

Optymalizacja wsparcia sprzedaży 

Posiadanie dobrze wyszkolonego i wyposażonego zespołu sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla napędzania konwersji. Aby zoptymalizować wsparcie sprzedaży, upewnij się się, że twój zespół sprzedaży ma dostęp do wysokiej jakości treści i zasobów. Obejmuje to zapewnienie im odpowiednich:

 • materiałów sprzedażowych,
 • studiów przypadków
 • informacji o produktach, które mogą pomóc im skutecznie przekazać propozycję wartości potencjalnym klientom.

Niezbędne jest również wdrażanie ciągłych szkoleń i inicjatyw rozwoju umiejętności. Przedstawiciele handlowi powinni stale aktualizować swoją wiedzę i doskonalić umiejętności sprzedażowe, aby dostosować się do zmieniającej się dynamiki rynku. Regularne sesje szkoleniowe i warsztaty mogą wyposażyć zespoły sprzedaży w najnowsze techniki i strategie radzenia sobie z obiekcjami, skutecznego negocjowania i skutecznego zamykania transakcji.

Monitorowanie i dostarczanie informacji zwrotnych na temat wyników sprzedaży jest istotną częścią optymalizacji wsparcia sprzedaży. Regularnie oceniając wskaźniki sprzedaży, identyfikując obszary wymagające poprawy i przekazując konstruktywne informacje zwrotne, możesz pomóc przedstawicielom handlowym udoskonalić ich strategie i zwiększyć współczynniki konwersji.

Wykorzystanie technologii i automatyzacji w celu poprawy współczynników konwersji

W dzisiejszej erze cyfrowej technologia odgrywa znaczącą rolę w poprawie współczynników konwersji. Wykorzystanie systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM) i narzędzi do automatyzacji sprzedaży może usprawnić i zautomatyzować różne procesy sprzedaży. Narzędzia te pomagają przedstawicielom handlowym efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami, śledzić interakcje i ustalać priorytety zadań, co skutkuje bardziej zorganizowanym i skutecznym podejściem do sprzedaży.

Wdrożenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego może:

 • poprawić ocenę potencjalnych klientów,
 • spersonalizować komunikację
 • dostarczyć cennych informacji zespołom sprzedażowym.

Wykorzystując technologię i automatyzację, możesz zwiększyć wydajność, poprawić zaangażowanie klientów i ostatecznie zwiększyć współczynniki konwersji.

Dbanie o relacje z potencjalnym klientem

Budowanie silnych relacji z potencjalnymi klientami jest niezbędne dla udanej sprzedaży B2B. Przedstawiciele handlowi powinni skupić się na budowaniu zaufania i relacji z potencjalnymi klientami. Aktywnie słuchając ich potrzeb, zajmując się ich obawami i dostarczając odpowiednie rozwiązania, przedstawiciele handlowi mogą nawiązać więź, która wykracza poza relację transakcyjną.

Dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań i propozycji wartości ma kluczowe znaczenie dla odróżnienia się od konkurencji.

Przedstawiciele handlowi powinni wykazać się dogłębnym zrozumieniem bolączek klienta i odpowiednio dostosować swoją ofertę. Prezentując unikalną wartość i zalety swoich produktów lub usług, firmy mogą pozycjonować się jako najlepsze rozwiązanie spełniające potrzeby potencjalnych klientów.

Podążanie za potencjalnymi klientami i pozostawanie z nimi w kontakcie jest równie ważne w kultywowaniu relacji i zwiększaniu współczynników konwersji. Przedstawiciele handlowi powinni konsekwentnie kontaktować się z potencjalnymi klientami, dostarczając dodatkowych informacji, odpowiadając na pytania i pielęgnując relacje. Pozostając na bieżąco i wykazując ciągłe zainteresowanie, przedstawiciele handlowi mogą utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów i zwiększyć prawdopodobieństwo konwersji. 

Monitorowanie i optymalizacja współczynnika konwersji  

Współczynniki konwersji są kluczowym wskaźnikiem wydajności w sprzedaży B2B, ponieważ bezpośrednio odzwierciedlają skuteczność działań sprzedażowych. Wyższe współczynniki konwersji oznaczają, że więcej potencjalnych klientów z powodzeniem przekształca się w płacących klientów, co prowadzi do zwiększenia przychodów i rozwoju firmy. Monitorowanie i poprawa współczynników konwersji ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wyników sprzedaży i maksymalizacji zwrotu z inwestycji. 

Rozwiązanie kwestii niskich współczynników konwersji w sprzedaży B2B wymaga kompleksowej oceny różnych czynników i ukierunkowanego podejścia do każdego wyzwania. Dostosowując działania marketingowe do potrzeb docelowych odbiorców, optymalizując procesy sprzedaży, wykorzystując technologię i inwestując w programy wsparcia sprzedaży i szkolenia, organizacje mogą znacznie poprawić swoje współczynniki konwersji. Stosując powyższe sposoby zwiększania współczynnika konwersji, ty też możesz poprawić wyniki twojej sprzedaży.

Chcesz uzyskać wysoki współczynnik konwersji w sprzedaży B2B?

ZAPISZ SIĘ na bezpłatną konsultację z Agnieszką!

Udostępnij:

Jeśli tematy o których piszemy są dla Ciebie interesujące, dołącz do naszej listy mailingowej.

Mogą Cię zainteresować: